הסוכנות היהודית ספריית אלינר הסתדרות הציונית
Register    My Account
My Cart  |  My Orders  |  About Us  |  Terms of Use  |  Customer Service  |   FAQ 
Checkout 
|
 972-2-620-2137 
 
   

Contact Us
News
About Us

We are happy to announce that the Eliner Library has returned to the World Zionist Organization (In cooperation with the Jewish Agency).
The library was established thirty years ago by the Department of Diaspora Education and Culture in the World Zionist Organization. Throughout this period the library has published materials in a variety of fields in Judaism and Education: Philosophy and Research, Jewish Thought, Teaching Judaism and Hebrew, and of course “Studies in the Weekly Torah Portion” by Prof. Nechama Leibowitz OB”M, the books of Rabbi Joseph B. Soloveitchik OB”M, and the “Kehati” Mishnayot in English.
Our books are for teachers, educators, community rabbis, and all who are interested in the various fields of Judaism. Our publications receive high popularity in Israel and Diaspora communities alike.
The library continues to print new editions of books that have turned into classics as well as develop in many innovative directions and publish new titles.


 לקוחות וידידי ספריית אלינר,
אנו שמחים להודיע, כי ספריית אלינר חזרה בימים אלו להסתדרות הציונית העולמית. (בשיתוף הסוכנות היהודית).
הספרייה הוקמה לפני כשלושים שנה על ידי המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה בהסתדרות הציונית העולמית, ובמהלך התקופה ראו אור עשרות ספרים במגוון תחומי היהדות וההוראה: ספרי הגות ומחקר, מחשבה, הוראת מקצועות היהדות והוראת העברית, וכמובן יש לציין את הספרים: “עיונים בפרשת השבוע” של פרופ’ נחמה לייבוביץ’ ז”ל, ספרי הרב סולובייצ’יק ז”ל ומשניות קהתי בשפה האנגלית.
ספרים אלו מיועדים למורים, מחנכים, רבני קהילות ולכל שוחרי הדעת המתעניינים בתחומי היהדות השונים. והם זוכים לתפוצה רבה ולפופולאריות גבוהה, בארץ ובקהילות היהודיות בתפוצות.
הספרייה ממשיכה להוציא לאור את הספרים הקודמים ובמקביל מתפתחת לכיוונים נוספים ועומדת להוציא לאור כותרים חדשים.
אורית אביטל

 
Copyright © ELINER LIBRARY. Price List
web development  |   virtual shop  |